Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Zarząd Krajowy FMS poparł Jerzego Wenderlicha na Przewodniczącego SLD

dodano 2016-01-21 12:19 w kategorii: Kraj

Łódź, 21 stycznia 2016 r.

 

Uchwała nr 1/I/16

Zarządu Krajowego

Federacji Młodych Socjaldemokratów

W sprawie wyborów Przewodniczącego SLD

 

Powszechne głosowanie w wyborach Przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej pokazało, że największa partia lewicowa nadal funkcjonuje, a wszelkie pogłoski o śmierci lewicy w Polsce są ogromnie przesadzone. 14.646 członków, którzy skorzystali z czynnego prawa wyborczego, w tym również wielu ludzi młodych, są dowodem na to, że Sojusz Lewicy Demokratycznej ma przyszłość i warto o niego walczyć.

Zawsze staramy się prezentować głos młodych działaczy lewicowych. Dlatego teraz przed drugą turą wyborów Przewodniczącego SLD podkreślamy, że wartościami, którymi powinien kierować się przyszły Przewodniczący muszą być w pierwszej kolejności:

  • umiejętność budowania porozumienia między różnymi grupami – zarówno w samym Sojuszu jak i całej lewicy,
  • szacunek wobec innych, niezależnie od istniejących różnic,
  • przekonanie o potrzebie funkcjonowania silnej partii lewicowej, realizującej nowoczesny, socjaldemokratyczny program a nieskupiającej się na realizacji partykularnych interesów.

Druga tura wyborów Przewodniczącego SLD stawia przed nami jasny i jednoznaczny wybór – czy opowiemy się za zamknięciem, podgrzewaniem wewnętrznych sporów, za podporządkowaniem Sojuszu Lewicy Demokratycznej prywatnym interesom wąskiego kierownictwa, czy też wybierzemy zmianę – chęć porozumienia, otwarcia, budowy silnego ugrupowania socjaldemokratycznego.

Dla nas wybór jest oczywisty – wybieramy przyszłość. Zważywszy na powyższe argumenty Zarząd Krajowy Federacji Młodych Socjaldemokratów udziela poparcia koledze Jerzemu Wenderlichowi w drugiej turze wyborów Przewodniczącego SLD i wzywa wszystkich delegatów, którym zależy na przyszłości lewicy, do poparcia tej kandydatury.

 

 

 

Maciej Onasz
[-]

 

 

Przewodniczący
Federacji Młodych Socjaldemokratów

 Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.