Sojusz Lewicy Demokratycznej

Kontakt - Federacja Młodych Socjaldemokratów

Przewodniczący
Federacji Młodych Socjaldemokratów

Maciej Onasz
tel. +48 604 085 170
e-mail: maciej.onasz@gmail.com

Adres do korespondencji:
Rada Krajow Federacji Młodych Socjaldemokratów
Rada Wojewódzka SLD Województwa Łódzkiego
Łódź 90-451
ul.Piotrkowska 203/205
e-mail: fmskraj@gmail.com