Sojusz Lewicy Demokratycznej

Magdalena Bajerska - okręg 9

Urodziłam się w Łodzi, gdzie mieszkam i pracuję. Tutaj ukończyłam Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego otrzymując tytuł magistra prawa. W tym roku zostałam również absolwentką studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie mediacji, negocjacji i innych pozasądowych trybów rozwiązywania sporów.

Od 2011 r. udzielam się społecznie. Pełniłam funkcję asystentki Radnego Rady Miejskiej
w Łodzi, a obecnie jestem asystentką Wiceprezydenta Miasta Łodzi Tomasza Treli. Od listopada 2014 roku jestem również wiceprzewodniczącą Rady Osiedla Łagiewniki, co pozwala mi na aktywne działania na rzecz społeczności lokalnej. Dzięki tej pracy na rzecz mieszkańców, dobrze poznałam problemy i oczekiwania łodzian.

Lubię i chcę pomagać innym. Wiem, że zdobyte na rodzimej uczelni wykształcenie prawnicze niewątpliwie umożliwia mi podejmowanie skutecznych działań. Chcę, aby moja wiedza służyła przede wszystkim Państwu, dlatego zdecydowałam się kandydować w wyborach.

 

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z